Årsstämma 2020

Årsstämma lördag 18 april 2020

Medlemmar i Lerviks Samfällighetsförening kallas till stämma år 2020. Stämman äger rum lördag den 14 april kl. 14.00 i Sommarhagen. Med anledning av Corona-pandemin sköts ju stämman upp. Nu har styrelsen efter utförd riskbedömning (källa: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten) bestämt att hålla stämman enligt nedan:

  • Utomhus, oavsett väder. Medtag egen stol och kläder efter väder!
  • Medtag egen penna för påskrift på närvarolistan och lämna eventuella fullmakter i en särskild mapp enligt anvisning på plats.
  • Vänligen stanna hemma om du är sjuk och skicka i stället ett friskt ombud att representera dig. Använd bifogad fullmakt.
  • Vänligen kom endast en person per fastighet.
  • Vänligen meddela så snart som möjligt om du avser att deltaga till info@lerviks.se så att styrelsen vet ungefär hur många som kan tänkas komma.
  • Det kommer att finnas handsprit och/eller möjligheter att tvätta händer. Undvik att ta i hand etc. Håll avstånd.
  • Det blir tyvärr ingen servering av kaffe/te.
  • Mötet får maximalt ta två timmar. Förhoppningsvis behövs inte mer än en timme.

Motionärerna har meddelat att de är öppna för att större delen av motionerna kan bordläggas till 2021 års föreningsstämma. Vid eventuella frågor vänligen kontakta styrelsen på e-post: info@lerviks.se.

Länkar till den förra kallelselsen och bilagor: Stämmokallelse | Bilaga 1 | Bilaga 2 | Bilaga 3 | Bilaga 4 | Bilaga 5 | Bilaga 6 | Bilaga 7 | Bilaga 8a | Bilaga 8b | Bilaga 9 | Upprop.

Mvh, Styrelsen i LSF
(Nyheten upplagd 200331)