Båtbommar vid brygga i Lervik med vy mot fjärden

Bomupptagning lördag 2 oktober 2021

Lördagen den 2 oktober kl. 14.00 samlas alla som har en båtplats vid respektive brygga för städning och bomupptagning. Det kan även finnas vissa åtgärder som bör göras på bryggorna. Ta med lämpliga verktyg. Ledare är respektive bryggfogde.

Det är obligatorisk närvaro för bryggplatsinnehavare vid bomupptagningen.
Avprickning sker hos bryggfogde före och efter bomiläggningen. Vid frånvaro debiteras 300 kr, enligt beslut på föreningsstämman.

Du som har strandplats och kanske även vinteruppläggningsplats ska märka din båt med namn och fastighetsbeteckning. Oranjeholmen och Elgön tar upp sina bommar senare i höst.

(Nyheten upplagd 210917)