Vattenscooter med två personer kör utanför badplats Plasket