Föreningsstämma 18 mars 2017

Välkommen till årets föreningsstämma LÖRDAG 18 MARS KL. 11.00 i Tråsättraskolan, Sjöfågelv. 1 (ingång fr. parkeringsplatsen), Åkersberga. I år fokuserar stämman på viktiga frågor som rör t.ex. trädfällning på våra allmänningar, och avgörande beslut kommer sannolikt att tas angående skötseln av båtbryggorna. Handlingar finns under Dokument. Det är på stämman som du som medlem har störst möjlighet att påverka vad som händer i Lervik! Det bjuds dessutom på fika med hembakt. Välkommen!

Styrelsen