Parkeringsövervakning runt brygga och bad (2021)

Parkeringsförbud har införts på prov på de mest utsatta delarna i vårt område vad gäller vårdslös spontan-parkering. P-övervakning både på avrop och på rutin kommer därmed att kunna ske när det finns behov för det. Utvärdering av åtgärdens effektivitet kommer att ske under senare del av hösten 2021.
Här finns pdf-karta över berörda vägar.

(Nyheten upplagd 210702)