E.ON stärker elnätet (2018–2019)

E.ON gräver upp diken på Fästigen, Timmervägen, Vallvägen, Ekhammarsvägen och Hamnvägen för att förstärka elnätet. Arbetet förväntas pågå en bit in på år 2019.

(Nyheten upplagd 181220)

Uppdatering 190414
E.ON har haft uppehåll under vintern och våren med projektet att gräva ned luftburna elledningar, p.g.a. byte av entreprenör. Man har nu i dagarna kommit igång igen. Förhoppningsvis är projektet klart till hösten men E.ON har dock inte gett några klara besked.