Höstbrev 2023

Kära Lerviksbor!

Summering av sommaren 2023
Sommaren har kommit till sin ände och det har varit mycket sol och värme, åtminstone i dess början. Oavsett vädret hoppas vi att alla medlemmar har haft en härlig ledighet och haft det lugnt och skönt.

Föreningen upplät Sommarhagen till ett trevligt och traditionellt midsommarfirande i strålande sol och värme. Många oförglömliga minnen har skapats hos dagens små barn som har fått dansa och leka kring midsommarstången med de underbara Linda och Pelle.

Nu kommer hösten. En fin årstid som förhoppningsvis bjuder på lite Indiansommar och Brittsommar. Det finns mycket kantareller och annan god matsvamp att plocka i skogen i år tack vare den rikliga regnmängden under juli och augusti.

Höstdagsverke 7/10 kl 10.00
Som vanligt har vi vår traditionella höststädning den första lördagen i oktober och i år är det den 7/10. Samling klockan 10.00. Vi tänker oss arbete på områdena nedan. Välj var du vill hjälpa till någonstans! Ta med t ex skottkärra, vattenhink, handsåg, grensax, sekatör och kratta!

  • Plasket Samling vid bommen. Röja sly vid gravhögarna. Städa och göra fint. Städledare: Håkan Ehn (reserv Kjell Berggren).
  • Soldäcket/Uddvägen Samling vid bommen Uddvägen. Arbete med slyrensning vid stranden mot soldäcket samt grusning av gångstigen. Städledare: Niklas Paulsson och Elisabeth Lilja.
  • Fästigen/Timmervägen Samling vid södra Timmervägens vändplan (ca Timmervägen 5). Arbete med grusning av gångstigar. Viktigt att ta med skottkärra och kratta. Fortsättning på samma tema senare vid Ekhammarsvägens vändplan; stigen mot Lerviksvägen. Städledare: Henrik Barkström.
  • Sommarhagen Samling vid lekplatsen. Återställa gräsytor efter vildsvinshärjningar. Tag med kraftig kratta och lätt skyffel. Omhändertagande av grenar och kvistar, ansning av ek vid stigen. Städledare: Maria Freij och Lena Stendahl.

Närmare instruktioner om vad som skall göras lämnas på plats. Generellt gäller att eldning av ris (i små mängder) endast får genomföras om det nyligen har regnat och det är någorlunda vindstilla. Eldplats utses i så fall av städledare. Om det ej är lämpligt att elda ska riset släpas eller kärras till närmsta väg. Passa på att ta vara på ved innan det körs bort. Kontakta städledaren och gör upp om vilken ved ni tänker hämta och hämta omedelbart.

Höststädningen är en möjlighet att träffa glada grannar och gemensamt bidra till att det hålls vackert och trivsamt i vårt område. Lättsamt kroppsarbete utomhus är bra för folkhälsan! Det bidrar också till att minska föreningens kostnader för markvård eftersom vårt gemensamma arbete annars skulle behöva utföras av entreprenör. Kan man inte deltaga i höststädningen finns det möjlighet att i stället bidraga genom att betala in 300 kr till föreningens plusgirokonto pg 113378-4 Lerviks Samfällighetsförening.

Efter städningen samlas alla deltagare som vill kl 12.30 vid Plasket Bastuveranda – OBS ny plats! – för gemensam förtäring (grillad korv med bröd) och dryck (lättöl, kolsyrat vatten, läsk).

Bomupptagning samma dag (7/10) kl.14.00
Lördagen den 7 oktober kl 14.00 samlas alla som har en båtplats vid respektive brygga för städning och bomupptagning. Det kan även finnas vissa åtgärder som bör göras på bryggorna. Ta med lämpliga verktyg. Ledare är respektive bryggfogde.

Det är obligatorisk närvaro för bryggplatsinnehavare vid bomupptagningen.
Avprickning sker hos bryggfogde före och efter bomiläggningen. Vid frånvaro utan ersättare ska man betala 300 kr enligt beslut på föreningsstämman.

Du som har strandplats och kanske även vinteruppläggningsplats skall märka din båt med namn och fastighetsbeteckning. Oranieholmen och Elgön tar upp sina bommar senare i höst.

Lediga bryggplatser inför nästa säsong
Det finns fyra lediga platser för båtar upp till ca 3 meter på Nordbryggan. Medlemmar som är intresserade av plats får gärna höra av sig till Lars Åberg (info@lerviks.se).

Hemsida för Lerviks Samfällighetsförening
Gå gärna in på föreningens hemsida. Web-adressen är www.lerviks.se. Vill du kontakta styrelsen eller meddela ägarbyte så mejla till info@lerviks.se.

Vi önskar alla på Lervik en vacker höst!
Styrelsen

(Nyheten upplagd 230925)