En flicka drar en röd vagn med höstlöv

Höstdagsverke lördag 3 oktober 2020

Som vanligt har vi vår mysiga, traditionella höststädning, numera kallat Höstdagsverke, den första lördagen i oktober. I år blir det med lite avstånd. Samling klockan 10.00. Vi tänker oss arbete på flera områden och samlas på platserna nedan. Välj var du vill hjälpa till någonstans!

Ta med t. ex. skottkärra, vattenhink, handsåg, grensax och kratta!

Förra hösten var det dålig uppslutning. I år vill vi se fler som hjälper till. Om inte det blir bättring i år kommer vi bli tvungna att göra städdagarna till obligatoriska med avprickning för att kolla att alla medlemmar är representerade. Kan man inte själv komma så får man skicka en ersättare.

  • Gruvbryggan Samling vid anslagstavlan/soptunnorna. Arbete med slyrensning vid Gruvbryggan, runt parkeringen och triangeln bakom soptunnorna. Ris i små mängder kan eldas om vädret tillåter att det kan ske utan risk för eldsvåda. Städledare: Elisabeth Lilja.
  • Lerviksudds lilla grusstrand, Fårhagsvägsstranden Samling vid Fårhagsvägens södra vändplan. Gallra bort lite taggbuskar, ta hand om döda träd som fällts inför städdagen. Veden och det grova riset ska upp till vägen och småris ska om möjligt eldas tillsammans med taggbusk-riset vid stranden, om väder och vind är lämpliga. Städledare: Henrik Barkström.
  • Sommarhagen Samling vid lekplatsen. Forsla ris från fällda träd med fyrhjuling till närmaste väg, för bortforsling.  Städledare: Maria Freij.
  • Timmervägens vändplan Göra fint efter vindfällen m. m. Elda ris och grenar. Städledare: Henrik Barkström.
  • Mastbergsstigen, Rågång mellan Ekhammarsvägen 21 och 23 Allmän uppstädning i området. Bära ut de döda träden som fällts, i förebyggande syfte för att undvika skada på granntomt. Städledare: JanErik Lindberg.

Var och en tar med sig egen matsäck och dryck att inmundiga vid en paus i arbetet!

(Nyheten upplagd 200924)