Midsommarfirande 2018

Midsommarfirandet ordnas och finansieras av alla som vill fira midsommar i Lervik!

BIDRAG
För att kunna genomföra firandet behövs frivilliga ekonomiska bidrag från er som vill komma. Förslagsvis betalar man in 200 kr per familj/fastighet/släkt till ”Midsommargruppen i Lervik”s konto hos Nordea, kontonr: 3268 21 02190, eller swisha till Maria Freij 070-349 69 24. Det kommer att finnas en låst trälåda vid Dansbanan att lägga sitt bidrag i för den som vill betala kontant på midsommarafton och det går även bra att betala in i efterhand. Tänk gärna på att gästande familjer också är välkomna att bidra.

SÖNDAG 17 JUNI – FÖRBEREDELSER
Kl 9.00-10.30 samlas vi i Sommarhagen för att förbereda midsommarfirandet. Vi städar, gör fint och ser till att midsommarstången är klar att majas inför midsommaraftons morgon. Ta med kratta, sopborste, fönsterputs och ett glatt humör!

MIDSOMMARAFTON 22 JUNI – FIRANDE!
Kl. 10.00 Midsommarstången kläs med gemensamma krafter i Sommarhagen.
Kl. 14.00 Allsång vid Ångbåtsbryggan. Därifrån tågar vi sedan till Sommarhagen.
Kl. 14.40 Dans och lekar kring midsommarstången samt avslutning med fiskdamm för de minsta barnen.

MIDSOMMARDAGEN 23 JUNI – FOTBOLL!
Kl. 10.00 på midsommardagen är det traditionell fotbollsmatch mellan “gamla” och “unga” på fotbollsplanen i Sommarhagen.