Bevattning med vattenslang mot grönska

Spar på vattnet! (2017, 2018)

Under perioder med låga grundvattennivåer är det viktigt att vara extra sparsam med både föreningens vatten och uttaget från egna brunnar. I det känsliga skärgårdsområdet finns risk att grundvattennivån blir för låg i exempelvis brunnsmagasin, och då finns risk för saltvatteninträngning i allas brunnar. Vattnet kan då inte längre användas som dricksvatten.

Det är förbjudet att använda föreningens vatten för vattenspridare, biltvätt och att fylla sin pool. Vill du fylla din pool kan du kontakta en valfri entreprenör som arbetar med vattenleveranser via tankbil. Sommarvattnet är inte avsett att användas för bevattning. Vill man trädgårdsbevattna rekommenderas att samla upp regnvatten i t.ex. regntunnor och vattna på kvällen, då avdunstningen är som minst. Samfällighetens vattenanläggning är inrättad för hushållsvatten åt fritidsfastigheter, med en regel om ett maximalt dygnsuttag om ca 300 liter per fastighet (motsvarande 30 st 10-litershinkar).

(Nyheten upplagd i juli 2017, 2018)