Illustrerande bild för Lerviks samfällighetsförenings årsstämma 2021

Årsstämma söndag 9 maj 2021

VIKTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR I LERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Med anledning av Corona-pandemin har Lerviks Samfällighetsförenings årliga ordinarie föreningsstämma skjutits fram till söndagen den 9 maj och hålls utomhus. Debitering av medlemsavgift kommer därför att ske först efter att föreningsstämman har hållits och stämmoprotokollet justerats, d v s sannolikt i början av juni 2021. Kallelse till stämma skickas dock som vanligt i mars månad, via e-post till medlemmar som angett e-postadress, och via post till övriga medlemmar.

PLATS: SOMMARHAGEN
• Medtag egen stol, sittunderlag och egen penna.
• Handsprit finns.
• Skicka ett ombud om du är sjuk och använd då fullmaktsblanketten.
• Sprid ut er och håll avstånd om minst 2 meter till varandra.
• Endast stämmoordföranden använder mikrofon. Detta för att alla ska kunna höra utan att vara på själva dansbanan. Sittplatser på dansbanan är förbehållna till medlemmar med t. ex. nedsatt hörsel eller fysiska begränsningar som föranleder att vederbörande behöver sitta.
• Inga stående på dansbanan. Stå i skogsbacken eller på ängen nedanför dansbanan.
• Övriga som får ordet måste tala högt och stämmoordföranden ska repetera vad som sägs för att säkerställa att alla hör vad som sagts. Vänligen fatta er kort och undvik onödigt långa inlägg och utdragna diskussioner i den mån det går.
• Tyvärr kan föreningen inte bjuda på fika med anledning av smittspridningsrisken.
• Stämman är en privat sammankomst så obehöriga kommer att ombes att lämna platsen.
• Närvarolistan kommer att ligga på ett bord nedanför dansbanan och ska fyllas i av alla närvarande.
• Debiteringslängden kommer att finnas på samma bord för den som önskar ta del av den.

Vänligen kontakta styrelsen om du har frågor om det praktiska kring stämman.

Länk till Agenda för Årsstämman. Full version av stämmokallelsen, inkl. bilagor, postades och mejlades ut till föreningens medlemmar den 210426. Mejla info@lerviks.se om du saknar din kallelse.

Välkomna!
Styrelsen (Nyheten upplagd 210301