Krattor och skottkärra med trädgårdsrens på grusgång mot grön gräsmatta

Vårstädning lördag 24 april 2021

På grund av Corona-pandemin blir det ingen gemensam förtäring efter utfört arbete men det kommer att finnas kall dryck till alla som är med och städar. Denna gång samlas vi på följande ställen:

  • SOMMARHAGEN med omnejd; plocka upp nedfallet material, forsla ris och vedkubbar till väg, vända tillbaka det grisarna bökat upp, lyfta upp midsommarstången. Ta med skottkärra, kraftig kratta, handsåg och grensax. Städledare: Henrik Barkström.
  • PLASKET – snygga upp. Förslag: ta tillvara vedpinnar från grenar och ris som ligger i högarna. Ta med skottkärra, handsåg, grensax och gärna en sågbock. Såga upp veden till eldningsbara bitar. Bära veden till Bastun. Riset som blir kvar förflyttas till uppsamlingsplats vid kurvan. Städledare: ej utsedd.
  • GRUVBRYGGAN med omnejd; uppsnyggning, ilandfluten bråte ska städas bort. Ta med dragfordon med släp. Städledare: Maria Freij.
  • RÖDA BERGET Ta sly på Badberget, städa stranden, och välta tillbaka det som grisarna bökat. Samla ris och skrot vid Uddvägen. Städledare: ej utsedd.
  • STIGAR Promenera gärna stigar. Medtag handsåg och grensax att röja småsly och klippa buskar med längs promenaden.

Närmare instruktioner om vad som skall göras lämnas på plats.

(Nyheten upplagd 210419)