En hund ligger i gräset bredvid en lövräfsa.

Höstbrev 2022

Kära Lerviksbor!

Summering av sommaren 2022
Årets sommar har bjudit på mycket sol och värme och vi hoppas att alla har kunnat njuta av den. Vi hade ett trevligt och traditionellt midsommarfirande i juni och har sedan haft gott om badsugna på föreningens badstränder. Nu närmar sig tiden för vackra höstfärger, svampplockning, levande ljus och mys i stugvärmen och vi ser fram emot en minst lika fin höst i vårt unika Lervik.

Höstdagsverke 1/10 kl 10.00
Som vanligt har vi vår traditionella höststädning den första lördagen i oktober och i år är det den 1/10. Samling klockan 10.00. Vi tänker oss arbete på flera områden. Vi samlas på platserna nedan. Välj var du vill hjälpa till någonstans! Ta med t ex skottkärra, vattenhink, handsåg, grensax, sekatör och kratta!

  • Plasket Samling vid stranden. Röja sly bort mot båtbryggan och vid gravhögarna. Städa och göra fint. Eventuellt ta hand om ris efter trädbeskärning. Städledare: Lars Åberg och Henrik Barkström.
  • Gruvbryggan/parkeringen Samling vid anslagstavlan/soptunnorna. Arbete med slyrensning vid Gruvbryggan, runt parkeringen och gamla gruvan. Städledare: Elisabeth Lilja.
  • Solhagabacken Samling vid hörnan Lerviksvägen/Ekhammarsvägen. Arbete för att ekbacken ska hållas öppen. Ta hand om sly och ris efter trädbeskäring. Städledare: Maria Freij.
  • Humleviken Samling vid Lerviksvägen. Dra bort två fällda sälgar och ta upp till vägen för bortforsling. Städledare: Lotta Ryk.

Närmare instruktioner om vad som skall göras lämnas på plats. Generellt gäller att eldning av ris endast får genomföras om det nyligen har regnat och det är någorlunda vindstilla. Eldplats utses i så fall av städledare. Om det ej är lämpligt att elda ska riset släpas eller kärras till närmsta väg. Passa på att ta vara på ved innan det körs bort. Kontakta städledaren och gör upp om vilken ved ni tänker hämta och hämta omedelbart.

Höststädningen är en möjlighet att träffa glada grannar och gemensamt bidra till att det hålls vackert och trivsamt i vårt område. Det bidrar också till att minska föreningens kostnader eftersom vårt gemensamma arbete annars skulle behöva utföras av andra. Kan man inte deltaga i höststädningen finns det möjlighet att i stället bidraga genom att betala in 300 kr till föreningens plusgiro-konto pg 113378-4 Lerviks Samfällighetsförening.

Efter städningen samlas alla deltagare som vill kl 12.30 vid Plasket – OBS ny plats! – för gemensam förtäring (grillad korv med bröd) och dryck (lättöl, kolsyrat vatten, läsk).

Bomupptagning samma dag (1/10) men kl.14.00
Lördagen den 1 oktober kl 14.00 samlas alla som har en båtplats vid respektive brygga för städning och bomupptagning. Det kan även finnas vissa åtgärder som bör göras på bryggorna. Ta med lämpliga verktyg. Ledare är respektive bryggfogde.

Det är obligatorisk närvaro för bryggplatsinnehavare vid bomupptagningen.
Avprickning sker hos bryggfogde före och efter bomiläggningen. Vid frånvaro ska man betala 300 kr enligt beslut på föreningsstämman.

Du som har strandplats och kanske även vinteruppläggningsplats skall märka din båt med namn och fastighetsbeteckning. Oranieholmen och Elgön tar upp sina bommar senare i höst.

Lediga bryggplatser inför nästa säsong
Det finns fyra lediga platser för båtar upp till ca 3 meter på Nordbryggan. Medlemmar som är intresserade av plats får gärna höra av sig till Lars Åberg (info@lerviks.se).

Hundar som springer löst
På förekommen anledning: Vi vet att de flesta hundägare har bra koll på sina hundar. Vi vill ändå be alla att tänka på att ta hänsyn och hålla noggrann uppsikt om man låter sin hund vara utan koppel. Det finns flera i området som är oroliga och blir rädda när man möter en frispringande hund.

Hemsida för Lerviks Samfällighetsförening
Gå gärna in på föreningens hemsida. Web-adressen är www.lerviks.se. Vill du kontakta styrelsen eller meddela ägarbyte så mejla till info@lerviks.se.

Vi önskar alla på Lervik en vacker höst!
Styrelsen

(Nyheten upplagd 220918)