Upprop för nya krafter till styrelsen (2020)

Vi i valberedningen söker ständigt efter nya krafter till Samfällighetens styrelse, som ledamot eller suppleant. En fungerande styrelse är ett ansvar för alla oss som bor på Lervik. Tyvärr visar det sig allt svårare att hitta personer som vill engagera sig, för en kortare eller längre period. Vi i valberedningen förstår självklart att alla kanske inte har tid och möjlighet att bidra, till exempel familjer med barn i skol- och förskoleåldern eller av andra skäl, i alla fall inte just nu. Men många av oss 244 fastighetsägare har den möjligheten. Det håller inte att år efter år luta sig tillbaka och utgå ifrån att andra gör jobbet.

Att bidra till styrelsearbetet är dessutom både lärorikt och roligt. Det ger en möjlighet att påverka vad som händer i vår närmiljö och skapar ytor för nya kontakter! Ett visst arvode utgår också, beroende på insats. Inför årets stämma har vi fått ihop ett förslag till styrelse. Men det behövs fler och nya krafter! Var inte rädd att föreslå dig själv!

Med hopp om att just DU hör av dig till oss i valberedningen, som inför årets stämma har bestått av Gunilla Jacobson och Mats Pemer. Våra kontaktuppgifter finns här. Tack!

(Nyheten upplagd 200312)