Närbild av vit fjäril på klöverblomma

Vår- och sommarbrev 2023

Bästa Lerviksbor,
Våren är här och styrelsen informerar med detta brev om vad som händer under våren och sommaren på Lervik.

Årliga föreningsstämman
Den årliga föreningsstämman hölls den 18 mars i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 25 medlemmar deltog i mötet och visade engagemang för samfällighetens angelägenheter.

Fakturor på medlemsavgiften och båtavgift (om man har båtplats) skickas per e-post till dig som anmält e-postadress, det är därför viktigt att styrelsen har en fungerande e-postadress till dig. Se till att tömma inkorgen om den är full och meddela info@lerviks.se när du byter e-postadress. Medlemmar som inte har e-postadress får såväl detta brev som faktura med papperspost.

Glöm inte att titta på vår hemsida! Här kan du hitta information om vad som händer, kontaktuppgifter till styrelsen, kartor, stadgar, båtbestämmelser, tidigare utskick m. m. Webbadressen är www.lerviks.se.

Vårstädning lördag 29 april kl 10.00
OBS! Obligatorisk närvaro
Vi samlas och städar på följande ställen:

  • Fornskogen Nedfallna grenar ska forslas till närmaste väg. Städledare: Maria Freij.
  • Sommarhagen Samling vid lekplatsen. Underhåll av lekstuga, forsla nedfallna grenar till vändplan på Långgärdesvägen, bära undan midsommarstången från ängen till lämplig plats i väntan på midsommar, jämna ut marken där vildsvinen bökat upp. Ta med skottkärra, pirra, kratta, handsåg och grensax. Städledare: Kjell Berggren.
  • Röda berget Plocka nedfallna grenar, städa stranden, plocka skräp vid utsiktsplatsen, göra stigar framkomliga. Samla ris och skrot vid Uddvägen. Ta med sopsäck, handsåg, grensax, kratta och skottkärra. Städledare: Lena Stendahl.
  • Solhagaskogen Ta hand om ris efter röjning av döda träd m. m. Städledare: Henrik Barkström och Niklas Paulsson.

Närmare instruktioner om vad som skall göras lämnas på plats. Grenar och ris forslar vi bort med lastbil. Passa på att ta tillvara på ved innan det körs bort. Kontakta städledaren och gör upp om vilken ved ni tänker hämta och hämta omedelbart.

Kan man inte deltaga i vårstädningen finns det möjlighet att i stället bidraga genom att betala in 300 kr till föreningens plusgiro-konto pg 113378-4 Lerviks Samfällighetsförening.

Efteråt: Samling kl 12.30 vid Röda Berget för gemensam förtäring (grillad korv med bröd) och dryck (lättöl, kolsyrat vatten, läsk).

Y-bommar m. m.
Du som har bryggplats med Y-bom, glöm inte bomiläggningen den 29 april kl. 14.00 (gäller inte Oranieholmsbor). Det är obligatorisk närvaro. Avprickning sker hos bryggfogde före och efter bomiläggningen. Vid frånvaro debiteras 300 kr enligt beslut på föreningsstämman. Uppstädning av området kring bryggorna ingår i bomiläggningen.

Om du inte kan närvara själv skall ersättare närvara i ditt ställe.

Lediga bryggplatser
Vid Nordbryggan finns lediga bryggplatser:
2 st 3,00 m. breda
3 st 3,40 m. breda
3 st 2,55 m. breda

Kontakta Hamnkapten Lars Åberg genom att mejla till info@lerviks.se om du är intresserad.

För kännedom: Höstdagsverke och bomupptagning är planerat till första lördagen i oktober 2022.

Midsommarfirande
Som vanligt ordnas midsommarfirandet av Midsommargruppen. Och på midsommarafton den 23 juni händer detta:
Kl. 10:00 Midsommarstången kläs med gemensamma krafter i Sommarhagen.
Kl. 14:00 Allsång vid Ångbåtsbryggan, med Linda Rapp Sjöberg, därifrån tågar vi sedan till Sommarhagen.
Kl. 14:40 Dans kring Midsommarstången med Linda Rapp Sjöberg

Arrangemanget finansieras av frivilliga bidrag. Swisha ditt bidrag t ex 200 kr per familj till 070-349 69 24 tillhörande Maria Freij. Det finns också möjlighet att betala kontant på midsommarafton. Det kommer att finnas en trälåda vid dansbanan att lägga sitt bidrag i.

Midsommargruppen önskar alla välkomna till midsommarfirandet!

Midsommardagens traditionella fotbollsmatch
Midsommardagen, 24 juni kl. 10.00 blir det traditionell fotbollsmatch mellan “unga och gamla” på fotbollsplanen vid Sommarhagen. Spelare och åskådare i alla åldrar är välkomna!

Fotboll för barn och ungdomar i Sommarhagen
Barn och ungdomar (0 till 100 år) 🙂 är välkomna att spela lättsamma – men icke desto mindre spännande – fotbollsmatcher på fredagar under sommaren, kl 18.00-19.00 med början den 30 juni och avslutas 18 aug. Kom till fotbollsplanen i Sommarhagen! Ledare för aktiviteten är Maria Freij, telnr 070-652 22 75.

Hästbete
Nordängen upplåts till hästbete för två-tre hästar under juli-aug i sommar.

Grävning på Ekhammarsvägen – e-on
E-on gräver ner en elledning från elskåp fram till mobilmasten under maj månad.

Styrelsen önskar alla medlemmar en underbar vår och en fantastisk sommar i vårt fina Lervik!
Styrelsen

(Nyheten upplagd 230422)